Downtown Taipei 1 Room
(台北市區待租 1 房)

[1][2][3][4][5][6][7][8]
14763 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
中山北路二段
Sec.2, ZHONGSHAN N. Rd.
50 Pings(坪) = 165 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1783 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路五段
Sec.5, ZHONGXIAO E.
41 Pings(坪) = 136 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
852 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路五段
Sec.5, ZHONGXIAO E. Rd.
37 Pings(坪) = 122 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1192 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
建國北路一段
Sec.1, JIANGUO N. Rd.
32 Pings(坪) = 106 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
2472 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
成都路
CHENGDU Rd.
30 Pings(坪) = 99 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
118 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路五段
Sec.5, ZHONGXIAO E. Rd.
30 Pings(坪) = 99 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
16391 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
林森北路
LINSEN N. Rd.
28 Pings(坪) = 93 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
7359 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
市民大道一段
Sec.1, CIVIC BLVD Rd.
28 Pings(坪) = 93 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
13193 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
市民大道三段
Sec.3, CIVIC BlVD
27 Pings(坪) = 89 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
13885 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
復興北路
FuXing N Rd.
27 Pings(坪) = 89 m2
一部家具付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
735 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
林森北路
LINSEN N. Rd.
27 Pings(坪) = 89 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
746 賃貸 2LDK
點我可以加入我的選擇
林森北路
LINSEN N. Rd.
27 Pings(坪) = 89 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
[1][2][3][4][5][6][7][8]

Back MASTER HOMES
Copyright ©2001 Mtr, All Rights Reserved. 版權所有