Downtown Taipei 1 Room
(台北市區待租 1 房)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
14763 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
中山北路二段
Sec.2, ZHONGSHAN N. Rd.
50 Pings(坪) = 165 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1783 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路五段
Sec.5, ZHONGXIAO E.
41 Pings(坪) = 136 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
2560 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
南京東路四段
Sec.4, NANJING E. Rd.
39 Pings(坪) = 129 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
3054 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
中山北路一段
Sec.1, ZHONG SHAN N. Rd.
33 Pings(坪) = 109 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
4523 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
敦化南路一段
Sec.1, DUNHUA S. Rd.
33 Pings(坪) = 109 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1192 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
建國北路一段
Sec.1, JIANGUO N. Rd.
32 Pings(坪) = 106 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
16143 賃貸* 1LDK
點我可以加入我的選擇
林森北路
LINSEN N. Rd.
32 Pings(坪) = 106 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
15764 賃貸* 1LDK
點我可以加入我的選擇
林森北路
LINSEN N. Rd.
32 Pings(坪) = 106 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
779 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
農安街
NONGAN St.
32 Pings(坪) = 106 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
118 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路五段
Sec.5, ZHONGXIAO E. Rd.
30 Pings(坪) = 99 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
2273 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
松勤街
SONGQIN St.
30 Pings(坪) = 99 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
2472 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
成都路
CHENGDU Rd.
30 Pings(坪) = 99 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Back MASTER HOMES
Copyright ©2001 Mtr, All Rights Reserved. 版權所有