Downtown Taipei 1 Room
(台北市區待租 1 房)

[1][2][3][4][5][6][7][8]
14763 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
中山北路二段
Sec.2, ZHONGSHAN N. Rd.
50 Pings(坪) = 165 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
122 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路五段
Sec.5, ZHONGXIAO E. Rd.
38 Pings(坪) = 126 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1539 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
民生西路
MINSHENG W. Rd.
35 Pings(坪) = 116 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1192 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
建國北路一段
Sec.1, JIANGUO N. Rd.
32 Pings(坪) = 106 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
14380 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路一段
Sec.1, ZHONGXIAO E Rd.
32 Pings(坪) = 106 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1147 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路五段
Sec.5, ZHONGXIAO E. Rd.
30 Pings(坪) = 99 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1841 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
康定路
KANGDING Rd.
29 Pings(坪) = 96 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
16361 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
南京西路
NANJING W. Rd.
29 Pings(坪) = 96 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
16997 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
林森北路
LINSEN N. Rd.
29 Pings(坪) = 96 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
2670 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
林森北路
LINSEN N. Rd.
28 Pings(坪) = 93 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
13654 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
信義路五段
Sec.5, XINYI Rd.
28 Pings(坪) = 93 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
1312 賃貸 1LDK
點我可以加入我的選擇
信義路五段
Sec.5, XINYI Rd.
27 Pings(坪) = 89 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
1房 1bedrooms
[1][2][3][4][5][6][7][8]

Back MASTER HOMES
Copyright ©2001 Mtr, All Rights Reserved. 版權所有