Downtown Taipei 4 Rooms
(台北市區待租 4 房)

[1][2][3]
3047 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
民生東路三段
Sec.3, MINSHENG E. Rd.
86 Pings(坪) = 284 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
237 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
南京東路二段
Sec.2, NANJING E. Rd.
80 Pings(坪) = 264 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
1778 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
中山北路一段
Sec.1, ZHONGSHAN N. Rd.
77 Pings(坪) = 255 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
14181 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
堤頂大道二段
Sec.2, TIDING BLVD.
75 Pings(坪) = 248 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
335 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
敬業一路
JINGYE 1st Rd.
75 Pings(坪) = 248 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2326 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
敬業一路
JINGYE 1st Rd.
72 Pings(坪) = 238 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
3741 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
忠孝東路三段
Sec.3, Chung Hsiao E Rd.
70 Pings(坪) = 231 m2
一部家具付き
3150 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
民生東路三段
Sec.3, MINSHENG E. Rd.
70 Pings(坪) = 231 m2
一部家具付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
1391 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
羅斯福路三段
Sec.3, ROOSEVELT Rd.
68 Pings(坪) = 225 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2814 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
和平西路一段
Sec.1, HEPING W. Rd.
66 Pings(坪) = 218 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
5749 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
昆明街
KUNMING St.
65 Pings(坪) = 215 m2
一部家具付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
3345 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
新生北路二段
Sec.2, XINSHENG N. Rd.
64 Pings(坪) = 212 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
[1][2][3]

Back MASTER HOMES
Copyright ©2001 Mtr, All Rights Reserved. 版權所有