Downtown Taipei 4 Rooms
(台北市區待租 4 房)

[1][2][3]
2155 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
復興北路
FUXING N. Rd.
90 Pings(坪) = 298 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
1844 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
敬業一路
JINGYE 1st Rd.
84 Pings(坪) = 278 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
14276 賃貸* 4LDK
點我可以加入我的選擇
松仁路
SONGREN Rd.
82 Pings(坪) = 271 m2
一部家具付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2819 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
臨沂街
LINYI St.
79 Pings(坪) = 261 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
14181 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
堤頂大道二段
Sec.2, TIDING BLVD.
75 Pings(坪) = 248 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
1947 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
松高路
SONGGOA Rd.
74 Pings(坪) = 245 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2326 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
敬業一路
JINGYE 1st Rd.
72 Pings(坪) = 238 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2181 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
中山北路一段
Sec.1, ZHONGSHAN N. Rd.
65 Pings(坪) = 215 m2
家具無し
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2033 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
承德路二段
Sec.2, CHENGDE Rd.
64 Pings(坪) = 212 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2439 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
忠誠路二段
Sec.2, ZHONGCHENG Rd.
64 Pings(坪) = 212 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
2543 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
南京東路五段
Sec.5, NANJING E. Rd.
60 Pings(坪) = 198 m2
家具一式付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
11702 賃貸 4LDK
點我可以加入我的選擇
雙城街
SHUANGCHENG St.
60 Pings(坪) = 198 m2
一部家具付き
待租中 FOR RENT
4房 4bedrooms
[1][2][3]

Back MASTER HOMES
Copyright ©2001 Mtr, All Rights Reserved. 版權所有